آخرین ویرایش : February 20, 2015

احسان فؤاد

تحصیلات


محل تحصیل

اتحاد جماهیر شوروی


دکتری زبان و ادبیات کردی


مناصب و مشاغل


موسس

اتحادیه ادیبان کرد

( از ۱۹۷۰م. )
وی یکی از مرسسین اتحادیه بود .

مدیر

مدرس

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( از دهه ۱۹۷۰م. )
رئیس گروه زبان و ادبیات کردی


آثار


نویسنده

" الوردة البریة "


مجموعه نخست اشعارش _1983

پژوهشگر

" مسألة الضمیر "


اثر احمد مختار الجاف 1970


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

قصائد او از سال 1953 منتشر شدند و مقالات و مباحث او در روزنامه ها و مجلات مختلف به چاپ رسید .


done in 0.0477 seconds