آخرین ویرایش : February 8, 2015

اتحاد کریم

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی هنرمند و مجسمه ساز عراقی است ، در کنفرانس مجسمه سازان در شهر تورنتو کانادا مشارکت داشته است و نیز در نمایشگاه های سه سالانه جهانی هند و در اکثر نمایشگاه های بین المللی انگلیس ، آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی شر کت کرده است .او در کلیه نمایشگاه ها در عراق شرکت کرده است و آثار بسیاری از مجسمه در فرودگاه بین المللی بغداد و نیز در میدان جشن های بزرگ و.... اجرا نموده است . او مدیریت گالری اتحاد را به عهده دارد .


done in 0.0471 seconds