آخرین ویرایش : February 7, 2015

ابوبکر ملا افندی حاج عمر ابی بکر الثانی

معروف به : کوجک ملا(ملای کوچک)

تاریخ تولد ۱۸۶۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۲م.
محل تولد استان اربیل
محل درگذشت استان اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی دانش را نزد پدرش آموخت .نام او ابن عثمان افندی بن ابوبکر الاول بن عمر افندی بن شیخ شمس الدین بهاءالدین بن ملا خضر بن ملا الیاس افندی است .
  • وی شاعر و نویسنده و علاوه بر ان مدرس مدرسه مسجد بزرگ « قلعة » بود ، در تدریس جانشین پدر شد . او دارای تمکن بود و در مخارجد ساخت مدارس دینی و مساجد در روستاها سهم داشت .
  • وی مرجع فتوی در اربیل و روستاهای همجوار آن بود . در میان حوادث ماه مارس 1941 میزبان ملک فیصل و برخی دیگر از خاندان سلطنتی بود .
  •  او در علم فلک قدیم و اسطرلاب تألیفات و ترجمه هایی دارد که همه آنها نسخه های خطی میباشند .

done in 0.0516 seconds