آخرین ویرایش : February 7, 2015

ابوبکر کرکوکی

ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

شاعر و ادیب قرن 12 هجری قمری ، پسرش اسماعیل نیز از مشاهیر شعر و ادب قرن 12 بود .


done in 0.0424 seconds