آخرین ویرایش : January 30, 2015

ابراهیم کمال

گرایشات


موسس

حزب الشعب عراق


مشارکت در تأسیس


آثار


نویسنده

" الدیمقراطیة و العرب "


به صورت مشترک

" اعلام العراق "


مشارکت در تألیف این کتاب توسط باقر امین الورد


تاریخ تولد ۱۸۹۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۷م.
وزیر وزارت دادگستری عراق
وزارت دارایی عراق
1937
نماینده مجلس نمایندگان عراق
عضویت در ستاد کل ارتش عراق
کارمند وزارت دارایی عراق
به عهده داشتن مناصب عالی

توضیحات بیشتر:
  • وی از جمله احیاگران بیداری فکری و یکی از نمایندگان مجلس است ، او در سخنرانی ها و کنفرانس های مجلس به طور فعال و پیوسته مشارکت می کرد .
  • او معتقد به اندیشه همبستگی عربی (Pan Arabism ) بود . اوبه عنوان  اولین عراقی در سمت مدیر عامل گمرکات در اواسط دهه سی میلادی انتخاب شد .
  • او متعلق به خانواده اصیلی از موصل می باشد .

done in 0.0526 seconds