آخرین ویرایش : January 30, 2015

ابراهیم کاظم العظماوی

تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد استان ذیقار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی پزشک ،  مؤلف و پژوهشگر در زمینه روانشناسی است ، وی در سال 1976 بورس دانشکده پادشاهی در رشته وانشناسی لندن را دریافت کرد .
  • از فعالیت های او میتوان ریاست کمیسیون مشاوره بیماری های روحی _ روانی وزارت بهداشت ، عضویت در اتحادیه روانشناسان دانمارک در کپنهاگ 1976 و عضویت در شورای جهانی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی در سوئیس را را نام برد .
  • او در دانشکده ها و دانشسراهای متعدد و تعدادی از مؤسسات پزشکی عراقی و عربی فعالیت کرده است .

done in 0.057 seconds