آخرین ویرایش : January 26, 2015

ابراهیم احمد عطارباشی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده موصل 1930


تاریخ تولد ۱۸۷۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • او نزد علمای موصل تحصیل کرد و اجازه در علوم مختلف را اخذ نمود .
  • ابراهیم عطارباشی سیاستمدار و سخنران عراقی است ، او مجلس ادبی و منظم در دیوانیه منزلش برپا می کرد که اکثر شرکت کنندگان در این مجلس از معتقدان به اصل استقلال ملی عراق بودند .
  • وی در برهه ای از زمان به تجارت مشغول شد .
  • در ایام جنگ جهانی اول مردم را دعوت به تشکیل انجمن های استقلال طلبانه می کرد . وی از جمله مؤسسین ن« حزب الاستقلال » شاخه موصل می باشد .
  • او خاطرات خود را به رشته تحریر درآورده است که تا کنون به چاپ نرسیده است .

done in 0.05 seconds