آخرین ویرایش : January 23, 2015

ابراهیم خلیل العلاف


توضیحات بیشتر:
  • وی مورخ و استاد دانشگاه متخصص در تاریخ عربی معاصر می باشد .
  • او به مدت 40 سال روزنامه نگار بوده است . وی علاوه بر تدریس در دانشگاه موصل مدیر مطالعات منطقه ای نیز می باشد .
  • وی رئیس تحریر مجله مطالعات منطقه ای و نیز مشاور تحریر روزنامه « فتی العراق » و ناظر رساله های فوق لیسانس و دکتری می باشد .
  • او در بیش از 25 سمینار و کنفرانس ملی در داخل و خارج از کشور شرکت نمود .

done in 0.0607 seconds