آخرین ویرایش : January 23, 2015

ابراهیم خلف عبدالمجید العبیدی


توضیحات بیشتر:
  • وی تحصیلات مقدماتی را در شهرستان « الحدیثة » محل تولد خود که در استان « الأنبار » است تا سال 1961 به پایان رساند .
  • وی به عنوان استاد مدعو دانشگاه های جمهوری ازبکستان ،عالیت نمود و درآنجا چندین سخنرانی ایراد نمود .
  • او در کنفرانس بین المللی تاریخ بغداد در سال 1973 و همچنین در همایش های ویژه توسعه در خلیج فارس در سال 1974 و نیز همایش های علمی در زمینه تفکر ملی شرکت نمود .
  • او به زبان های عربی و انگلیسی تسلط داشت .
  • او به چندین رساله فوق لیسانس و دکتری نظارت نمود .
  • بیش از 26 مقاله و پژوهش در تاریخ سیاسی و ملی در مجلات تخصصی عراق از وی به چاپ رسیده است .

done in 0.0582 seconds