آخرین ویرایش : December 30, 2014

ابراهیم جاسم العلی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت


لیسانس ادبیات انگلیسی

دانشگاه کانزاس آمریکا


فوق لیسانس ادبیات انگلیسی


آثار


مترجم

" مقدمة فی النظریة الادبیة "


اثر تری ایگلتون

" آخر ایام الرایخ "


اثر جیمز لوکاس


تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۷م.
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی مترجم و پژوهشگر است ، در زمینه آموزش و پرورش فعالیت داشته و در دانشگاه های عراق تدریس کرده است . وی رئیس گروه  زبان انگلیسی جامع میراث فرهنگی است .


done in 0.0513 seconds