آخرین ویرایش : December 30, 2014

ابراهیم پاشا

تاریخ درگذشت فوت شده
محل درگذشت شهر موصل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی از اواخر سال 1782 والی امارات بوده است .
  • در سال 1784 شهر سلیمانیه کنونی را بنیانگذاری کرده است .
  • وی با الحاق شهر «زهاب قصر شیرین و خانقین» به «بابان» به توسعه مرزهای سرزمینش پرداخت .

done in 0.0453 seconds