آخرین ویرایش : December 26, 2014

ابراهیم النعمة


توضیحات بیشتر:
  • نسب او به خاندان عالم ومعروف آل نعمه در موصل می رسد .
  • او نزد شیخ رشید الخطیب و محمد علی العدوانی تحصیل نمود سپس ادبیات عرب را نزد شیخ بشیر الصقال و شیخ علی الشمالی فراگرفت . وی در سال 1973 از دانشکده الامام الاعظم در رشته مطالعات اسلامی فارغ التحصیل شد .
  • وی عالم دینی و پژوهشگر اسلامی است . در سال های 1973_1967 امام مساجد موصل و بغداد بوده است .
  • در سال 1977 به تدریس علمی و دینی در جمهوری مرکزی آفریقا مشغول بود .
  • وی امام و خطیب مسجد جامع ذیاب در حلّه بوده است .
  • او در همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی از جمله کنفرانس «وثیقة مکة» شرکت داشته است . وی فعالیت های تبلیغی اسلامی در کشورهای گوناگون انجام داده است .
  • در 30 ژوئن 2006 وی هدف یک ترور ناموفق قرار گرفت .
  • او پژهش هایی در مجلات مختلف از قبیل «الرسالة الاسلامیة» ، «تربیت اسلامیة» بغداد ، «الوعی الاسلامی» کویت و بیش از 50 مقاله در دیگر روزنامه های متعدد اسلامی به چاپ رسانده است .

done in 0.0586 seconds