آخرین ویرایش : December 16, 2014

ابراهیم الطباطبائی

آثار


نویسنده

" صیدا "


دیوان شعر _لبنان 1913


تاریخ تولد ۱۸۳۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۰۱م.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی از خانواده اصیل بحرالعلوم بود ، به طوری که تمام اهل خانواده وی جزء علما فقها و شعرا بودند .
  • از ویژگی های شعری که علی الشرقی برای شعر او آورده است : «جذابیت در بهره گیری از لغات مهجور و اختصاری نادر و عجیب در آنهاست ».
  • وی از بسیاری از شعرای دوران خویش تأثیر پذیرفت که در رأس آنها عبدالمحسن الکاظمی و این تأثیرپذیری به دورانی بازمیگردد که وی ساکن کاظمین شده بود .
  • ابراهیم الوائلی از ویژگی های بدوی و تقلیدی بودن در بعضی از قطعات و قصائد وی در کتاب خود تحت عنوان «الشعر السیاسی العراقی فی القرن التاسع عشر» انتقاد کرده است ، از جمله ویژگی های بارز وی فی بداهه گویی و قصائد طولانی است .

done in 0.0462 seconds