آخرین ویرایش : December 16, 2014

ابراهیم الزبیدی

تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او شاعر رسانه ای بود ، برای دوره ای در زمینه آموزش و تدریس فعالیت کرد ، از سال 1957 در زمینه مطبوعات و رادیو فعالیت کرد و رئیس گویندگان بود ، سپس ناظر برنامه های هفتگی شد . وی چندین برنامه در رادیو و تلویزیون ارائه کرد . او در روابط رسانه ای بسیار صریح بود و به سبب محدودیت هایی که برای شیوه کار وی قائل شدند به نشانه اعتراض عراق را بررای مدت زمان طولانی ترک کرد و در خارج از کشور علیه این شیوه مخالفت و اعتراض نمود ، و به صف مخالفان ملی پیوست ، سرانجام در سال 2003 به کشورش بازگشت .


done in 0.0418 seconds