آخرین ویرایش : December 7, 2014

ابراهیم الچلبی

مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز


تاریخ تولد ۱۸۹۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۳م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او از پیشگامان روزنامه نگاری در موصل بود .
  • وی عضو هیئت مدیره انجمن اسلامی «البرّ» بود . او در تأسیس شعبه ای از انجمن هلال احمر ،  شعبه ای از انجمن دفاع از فلسطین و و شعبه ای از انجمن ادبیات اسلامی (1947) در موصل نقشی بسزا ایفا نمود .
  • وی عضو شورای شهر موصل بود .
  • پس از مرگ وی امتیاز نشریه «فتی العراق» به پسرش محمود انتقال یافت که  به وکالت مشغول بود و نام آن را به «فتی العرب» تغییر داد .

done in 0.0478 seconds