آخرین ویرایش : January 7, 2012

عزالدین سلیم خودیدا باقه سری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مهندسی مکانیک


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون ماده 140 پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون عالی پیگیری و اثبات تعریب در کردستان .
منتخب استان دهوک در پارلمان دوم .

عضو

گروه روشنفکری لالش


دبیر انجمن روشنفکری لالش .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


مسئول بخش باشیکی در حزب دموکرات کردستان عراق.


عزالدین سلیم خودیدا باقه سری

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر شیخان
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو آیین ایزدی ( یزیدی )
رایانامه baqsri3@yahoo.com

done in 0.0539 seconds