آخرین ویرایش : November 25, 2014

آمال الزهاوی


توضیحات بیشتر:
  • آمال الزهاوی شاعر است و در مطبوعات  عراق و سوریه فعالیت می کند او در زمینه تدریس نیز فعال است . وی علاوه بر تحصیل در رشته زبان و ادبیات عرب دارای مدرک روانشناسی و علوم تربیتی (1967) نیز می باشد .
  • وی در خانواده ای فرهنگی تربیت یافته ، جد او علامه محمد فیضی چند دهه مفتی بغداد بود ، مشهورترین افراد این خانواده محمد جمیل صدقی الزهاوی شاعر که عموی پدر اوست و نیز عم خود او ابراهیم ادهم الزهاوی که شاعر و روزنامه نگار معروف دهه سی می باشند .

done in 0.0613 seconds