آخرین ویرایش : November 18, 2014

آصف وفائی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس اعیان عراق


عضویت در چند دوره متوالی

دبیرکل

عضو


گرایشات


رهبر

جمعیت نهضت اسلامی عراق


وی از رهبران نهضت است .


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی در مدارس عثمانی در موصل تحصیل کرد .
  • او از جمله رهبران نهضت عراق و از مؤسسان انجمن دفاع ملی در دفاع از موصل می باشد . در اوایل دهه 20 قرن گذشته میلادی در مناصب قضایی چون بازپرس دادگاه بدوی بغداد و موصل فعالیت داشت سپس به انجام وظایف مدیریتی از قبیل قائم مقام تعدادیاز شهرهای  شمال عراق ، عضو شورای شهر موصل 1909 و سپس عضو شورای استان موصل ، دبیر انجمن هلال احمر ، عضو شورای مدیریت استان موصل پس از تأسیس حکومت عراق 1921 پرداخت .
  • وی هنگامی که کمیته بین المللی از سوی جامعه ملل به منظور تحقیق پیرامون مسئله موصل به عراق اعزام شد از جمله مؤسسان انجمن دفاع ملی در موصل بود که برای پیوستن موصل به عراق تیلیغات بسیاری انجام داد .

done in 0.0512 seconds