آخرین ویرایش : October 27, 2011

عبدل رحمان اسماعیل سلیم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


سوم متوسطه


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار و امور آبادانی در پارلمان دوم کردستان .

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


او از پیشمرگه های قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق به حساب می آید.
از جمله مسئولیت های مهم وی پیش از عضویت در پارلمان ، مسئولیت تعیین اندازه تعداد سربازان (پیشمرگه) به صورت عمومی در حزب دموکرات کردستان عراق بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
محل تولد شهر آکری
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0498 seconds