آخرین ویرایش : August 17, 2014

طاهر نشأت المصری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت اردن

( از ۱۹۹۱/۰۶/۱۹م. تا ۱۹۹۱/۱۱/۲۱م. )

نماینده

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۲۰۰۵/۱۱م. تا ۲۰۰۹/۱۲م. )
نائب رئیس

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد)

( از ۱۹۷۸/۱۰م. تا ۱۹۸۳/۰۵م. )

سفیر

سفارت اردن در اسپانیا

( از ۱۹۷۵/۰۴م. تا ۱۹۷۸/۰۸م. )

سفارت اردن در فرانسه

( از ۱۹۷۸/۱۱م. تا ۱۹۸۳/۰۵م. )
وی در این دوره همزمان سفیر غیر مقیم اردن در بلژیک هم بوده .

رئیس

مجلس نمایندگان اردن ( المجلس النواب )

( از ۱۹۹۳/۱۱م. تا ۱۹۹۴/۰۹م. )

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۲۰۰۹/۱۲م. )

عضو

مجلس نمایندگان اردن ( المجلس النواب )

( از ۱۹۷۳/۰۵م. تا ۱۹۷۴/۱۱م. )

مجلس نمایندگان اردن ( المجلس النواب )

( از ۱۹۸۴/۰۱م. تا ۱۹۸۸/۰۷م. )

مجلس نمایندگان اردن ( المجلس النواب )

( از ۱۹۸۹/۱۱م. تا ۱۹۹۷/۰۹م. )

اتحادیه عرب (جامعه الدول العربیه)

( از ۲۰۰۲/۰۳م. تا ۲۰۰۹/۱۲م. )
کمیسر امور جامعه مدنی


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با


تاریخ تولد ۱۹۴۲/۰۳/۰۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر امان
محل تولد شهر نابلس
ملیت کشور فلسطین
کشور اردن
پیرو دین اسلام

done in 0.077 seconds