آخرین ویرایش : August 17, 2014

عبدالرؤوف سالم النهار الروابدة

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۳۹م. )
رشته داروسازی


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت اردن

( از ۱۹۹۹م. )

وزیر

وزارت حمل و نقل اردن

( از ۱۹۷۶/۰۷/۱۳م. تا ۱۹۷۸/۰۸/۱۸م. )

وزارت بهداشت اردن

( از ۱۹۷۷/۰۲/۱۵م. تا ۱۹۷۹/۱۲/۱۹م. )

وزارت کار و مسکن اردن

( از ۱۹۸۹/۱۲/۰۶م. تا ۱۹۹۱/۰۶/۱۸م. )

وزارت آموزش و پرورش اردن

( از ۱۹۹۴/۰۸/۰۶م. تا ۱۹۹۶/۰۴/۰۲م. )

وزارت دفاع اردن

( از ۱۹۹۹م. )

نماینده

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۲۰۰۱/۱۱/۲۳م. تا ۲۰۱۳/۱۰/۲۵م. )

شهردار

شهر امان

( از ۱۹۸۳/۰۲/۱۴م. تا ۱۹۸۶/۱۲/۳۱م. )

رئیس

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۲۰۱۳م. )

موسسه اعمار العاصمة

( از ۱۹۸۳/۰۲/۱۴م. تا ۱۹۸۹/۰۹/۰۹م. )

فدراسیون فوتبال اردن

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۵م. )

عضو

مجلس نمایندگان اردن ( المجلس النواب )

( از ۱۹۸۹/۱۱/۱۰م. تا ۲۰۰۱/۰۶/۱۶م. )
نماینده مجلس یازدهم ،دوازدهم ،سیزدهم

مجلس مشورتی اردن ( المجلس الوطنِِِِی الاستشاری )

( از ۱۹۷۸/۰۴/۲۰م. تا ۱۹۸۳/۰۲/۱۳م. )
دوره اول ،دوم و سوم

کمیته ملی المپیک اردن

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۵م. )

مدرس

دانشکده پرستاری اردن

( از ۱۹۶۴م. تا ۱۹۷۶م. )

کارمند

وزارت بهداشت اردن

( از ۱۹۷۵/۰۳/۱۰م. تا ۱۹۷۶/۰۴/۱۴م. )
مدیر گروه برنامه ریزی و روابط خارجی

دانشگاه یرموک اردن

( از ۱۹۷۶/۰۴/۱۵م. تا ۱۹۷۶/۰۷/۱۲م. )


گرایشات


دبیرکل

حزب القیضة

( از ۱۹۹۳م. تا ۱۹۹۶م. )


تاریخ تولد ۱۹۳۹/۰۲/۱۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربد
ملیت کشور اردن
پیرو دین اسلام

done in 0.0747 seconds