آخرین ویرایش : August 17, 2014

زید سمیر الرفاعی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت اردن

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۶م. )

حکومت اردن

( از ۱۹۸۵م. تا ۱۹۸۹م. )

وزیر

وزارت دفاع اردن

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۴م. )

وزارت دفاع اردن

( از ۱۹۷۶م. )

وزارت دفاع اردن

( از ۱۹۸۵م. )

وزارت امور خارجه اردن

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۴م. )

وزارت امور خارجه اردن

( از ۱۹۷۶م. )

نماینده

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۱۹۷۸م. تا ۱۹۸۹م. )
نماینده مجلس یازدهم ،دوازدهم ،سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۱۹۹۳م. تا ۱۹۹۷م. )
نماینده مجلس هفدهم

سفیر

رئیس

مجلس الأعیان الأردنی

( از ۱۹۹۷م. تا ۲۰۰۹م. )


تاریخ تولد ۱۹۳۶/۱۱/۲۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر امان
ملیت کشور اردن
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی رئیس دفتر ملک حسین طلال و مشاور سیاسی ایشان بود .


done in 0.0615 seconds