آخرین ویرایش : July 19, 2014

راشد سعید آل مکتوم

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت امارات متحده عربی

( از ۱۹۷۹/۰۴/۲۵م. تا ۱۹۹۰/۱۰/۰۷م. )

حاکم

امیر نشین دبی

( از ۱۹۵۸م. تا ۱۹۹۰/۱۰/۰۷م. )
امیر

نایب رئیس

عضو


روابط خانوادگی


نام پسر

مکتوم راشد سعید آل مکتوممحمد راشد سعید آل مکتوم


محمد راشد سومین پسر راشد سعید آل مکتوم است .


راشد سعید آل مکتوم

تاریخ تولد ۱۹۱۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۰/۱۰/۰۷م.
محل تولد امیر نشین دبی
محل درگذشت امیر نشین دبی
ملیت کشور امارات متحده عربی
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی مؤسس برخی بنادر و مراکز تجاری در دبی بود .
  • او نقش به سزایی در اتحاد امارات ایفا کرد .
  • فرزندان او 4 پسر و یک دختر هستند .

done in 0.0536 seconds