آخرین ویرایش : November 19, 2013

محمد حسین مهدوی امین‌ الضرب

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵ه.ش. تا ۱۲۸۷ه.ش. )
در مجلس اول به نمایندگی مجلس شورای ملی از سوی تجار انتخاب و عهده دار نیابت مجلس شد.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۷ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )
در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای ملی نماینده تهران بود.

مجلس موسسان ایران

( ۱۳۰۴ه.ش. )

رئیس

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )
اعضای انجمن هیأت مدیره تجار که به منظور حمایت از سلطنت رضاشاه شکل گرفته بود؛ در 1305 ه.ش اتاق تجارت تهران را به ریاست امین الضرب تاسیس کردند. امین الضرب تا پایان عمر ریاست اتاق تجارت را بر عهده داشت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


امین الضرب طرفدار حکومت قانون بود و به عنوان امین تجار نقش مهمی در اتحاد بین تجار، روشنفکران و روحانیون در مشروطه خواهی داشت و حامی مالی مشروطه خواهان بود. خبر امضای فرمان مشروطه اول به خانه او رسید و به این مناسبت جشن و آتش بازی به راه افتاد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


محمد حسین مهدوی امین‌ الضرب

تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • در شب ششم محرم الحرام 1289 ه.ق در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را نزد معلمین خصوصی آغاز کرد، فقه و اصول فلسفه را در حد سطح تحصیل کرد و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا را فرا گرفت. زبان فرانسه را نیز به خوبی آموخت و در مدتی که پدرش میزبان سیدجمال الدین اسدآبادی بود، زبان عربی را به طور کامل از سید فرا گرفت.
  • در شانزده سالگی کار خود را در تجارتخانه پدر آغاز کرد و چند سفر کوتاه به اروپا رفت. در بازگشت از سفر فرنگ بود که خبر زندانی شدن پدرش به جرم رواج پول سیاه را شنید و به تهران آمد و پس از پرداخت جریمه با صنیع الدوله به توافق رسید و پدرش را آزاد کرد.
  • پس از فوت پدر مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفت و ملقب به امین الضرب شد. در سال 1323 ه.ق کارخانه برقی را که حکیم الملک به ایران آورده بود خرید و راه اندازی کرد. مدتی بعد مستقلا در قفقازکارخانه برق دیگری خرید و به تهران آورد. از او با عنوان پدر برق ایران یاد می شود.
  • پس از کودتای سوم اسفند 1299 ه.ش به دستور سیدضیاء دستگیر شد و به زندان افتاد. پس از سقوط سید ضیاء از زندان آزاد و در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا به نمایندگی برگزیده شد.
  • او در اواخر عمر به بیماری قند مبتلا شد و برای معالجه به پاریس رفت، پس از چندی به تهران بازگشت و در تاریخ 26 آذرماه 1311 ه.ش دار فانی را وداع گفت.

done in 0.0581 seconds