آخرین ویرایش : October 13, 2013

میرزا کاظم خان فیلسوف الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر رشت


ميرزا کاظم مدت هشت سال در محضر حکيم‌باشي معروف رشت به آموختن طب پرداخت.

شهر تهران


مدت ده سال نزد ميرزا حسين خان اصفهاني طبيب مخصوص محمد شاه تلمذ نمود.


مناصب و مشاغل


موسس

مدرسه فیلسوف


فيلسوف‌الدوله قسمتي از املاک خود را وقف امور خيريه نمود و مدرسه‌يي به نام «فيلسوف» در محله‌ي سيد اسماعيل تهران ساخت و خرج کليه‌ي طلاب اين مدرسه از املاک او تأمين مي‌شد و توليت موقوفات وي به عهده‌ پدر واعظ معروف مرحوم محمد تقي فلسفي بود.

کارمند

دربار قاجار


میرزا کاظم در دربار محمد شاه حکيمباشي دربار شد و بعد از مرگ محمد شاه به عنوان طبيب به دربار ناصرالدين‌شاه راه يافت و پس ‌از زمان اندکي بر اثر حسن خدمت و ابراز لياقت مورد توجه ناصر‌الدين شاه واقع و طبيب مخصوص شاه شد. وي چه در سفر و چه در حضر مصاحب و همدم شاه بود و به دلیل حسن خدمت، ملقب به «ملک‌الاطباء» شد.


آثار


نویسنده


تاریخ درگذشت ۱۳۲۵ه.ق.
محل تولد شهر رشت
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از طرف ناصرالدین شاه ملقب به «ملک‌الاطباء» شد و پس از تالیف کتاب«حفظ الصحه ناصری» لقب «فیلسوف الدوله» گرفت.
  • از فیلسوف الدوله پنج پسر باقی ماند به نام: لقمان الملک (طبیب مظفر‌الدین شاه)، میرزا ابراهیم مستوفی، میرزا احمد خان میرپنج، میرزا کمال الدین ملک الاطباء و مجدالدین مدیر دفتر.

done in 0.0462 seconds