آخرین ویرایش : October 5, 2013

جمال عمر نظمی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۳۷م. )
دریافت مدرک لیسانس علوم سیاسی از این دانشگاه.

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۵۶م. )
تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه بغداد و فارغ التحصیل از آن در سال 1956.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشاورزی عراق

( ۱۹۵۷م. )
در سال 1957، در کابینه علی جودت الایوبی به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب شد.

وزارت کار و امور اجتماعی عراق

( ۱۹۶۵م. )
در سال 1965، در کابینه عارف عبدالرزاق به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شد.

نماینده

مجلس نمایندگان عراق


از شهر راینه به عنوان نماینده انتخاب شد و سپس انتخاب مجدد در سال 1954 و 1958.

استاندار

استان اربیل

( ۱۹۴۷م. )

استان دیاله

( ۱۹۴۸م. )

استان بصره

( از ۱۹۴۹م. تا ۱۹۵۳م. )

سفیر

سفارت عراق در سوییس

( از ۱۹۶۶/۰۶م. تا ۱۹۶۷/۰۷م. )


جمال عمر نظمی

تاریخ تولد ۱۹۱۴/۰۹/۱۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۷/۱۱/۱۸م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

از دیگر مناصب او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دبیر شورای وزرا
  • قائم مقام شهرستان الخالص 1940.
  • قائم مقام شهر محمودیه 1941.
  • قائم مقام شهر کاظمین در سال 1943.
  • قائم مقام شهر مسبب در سال 1946.

done in 0.0595 seconds