آخرین ویرایش : September 20, 2013

جوهر سالم نامق

مناصب و مشاغل


رئیس

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
وی اولین رئیس پارلمان کردستان عراق بود.


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


وی از دوران جوانی به حزب دموکرات کردستان عراق پیوست و چندی بعد به عضویت دفتر سیاسی حزب درآمد.


جوهر سالم نامق

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در سال 1981 عراق را به مقصد اروپا ترک گفت و در مجموعه سامی عبدالرحمن که جدا شده از حزب بود در تاسیس حزب ملت دموکرات کردستان (حزب الشعب الدیمقراطی الکردستانی) مشارکت داشت اما پس از مدتی به عراق بازگشت و به حزب دموکرات کردستان پیوست.


done in 0.0475 seconds