آخرین ویرایش : September 15, 2013

حمید مجید موسی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور بلغارستان

( از ۱۹۶۰م. تا ۱۹۶۵م. )
تحصیل در رشته اقتصاد سیاسی در آکادمی عالی اقتصاد کارل مارکس بلغارستان


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۲۰۰۶م. )
او به فهرست "العراقیة الوطنیة" به ریاست ایاد علاوی پیوست و در ماه ژانویه 2006 به عنوان عضو در مجلس نمایندگان انتخاب شد.

عضو

شورای حکومتی انتقالی عراق (مجلس الحکم)

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۴م. )

مجلس ملی موقت عراق (مجلس الوطنی العراقی الموقت)

( از ۲۰۰۴/۰۶م. )
معاون رئیس مجلس ملی موقت.


گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۵۹/۱۰م. )
وی از سال 1982 تا 1984 به عنوان نماینده حزب در هیئت تحریریه قضایا صلح و سوسیالیسم فعالیت می کرد.
در سال 1985 در چهارمین نشست حزب به عضویت کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب به ریاست عزیز محمد، درآمد.
در سال 1993 به عنوان دبیر حزب انتخاب شد.


حمید مجید موسی

تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد استان بابل
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0552 seconds