آخرین ویرایش : September 13, 2013

حبیب الملاک

تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

حبیب الملاک یکی از بزرگترین و پرنفوذترین ملاکین بصره در خلال تاسیس دولت عراق بود.

وی یکی از برجسته ترین مسببان برپایی امارت در بصره به صورت جداگانه از پادشاهی و در تحت الحمایگی بریتانیا بود.


done in 0.0443 seconds