آخرین ویرایش : September 13, 2013

نجم الدین فرج احمد

معروف به : الملا کریکار

گرایشات


موسس

جماعت سلفی کردی انصارالاسلام


او فرمانده جماعت انصارالاسلام از زمان تاسیس آن تا دستگیری در نروژ بود که متهم به اقدامات متعدد تروریستی گردید.


نجم الدین فرج احمد

محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

done in 0.0461 seconds