آخرین ویرایش : September 10, 2013

عباس سالور

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


لیسانس ادبیات و زبان های خارجه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


فوق لیسانس علوم اداری


مناصب و مشاغل


استاندار

رئیس

سازمان اصلاحات ارضی


پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی برای اجرای آن سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی به وجود آمد. سالور با سمت معاون وزارت کشاورزی در راس آن سازمان قرار گرفت و نسبت به تشکیل سازمان و پیاده کردن قانون جدیت تامی به خرج داد و برخلاف نظر بعضی که معتقد بودند قانون قابل اجرا نیست، او با صبر و حوصله و دقت خاص، به اجرای آن قانون پرداخت و آن را سر و سامان بخشید. بعد از آنکه کار اصلاحات ارضی بر محور اصلی خود استوار گردید، سالور به استانداری کرمانشاه مامور شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی‌ خان سالور عماد السلطنه


عمادالسلطنه عموی عباس سالور بود.


عباس سالور

تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از تحصیلات در دانشگاه تهران، چند دوره کوتاه مدت مدیریت را در آمریکا گذرانید.
  • سالور خدمات خود را از وزارت کشاورزی از سمت منشی شروع کرد و در سمت معاون وزارتخانه به پایان رسانید. به این ترتیب که مدتی رئیس کارپردازی و کارگزینی بود، بعد مقام مدیرکلی یافت، چندی در آن سمت باقی ماند و بعد به ریاست سازمان اصلاحات ارضی رسید.
  • بعد از آنکه کار اصلاحات ارضی بر محور اصلی خود استوار گردید، سالور به استانداری کرمانشاه مامور شد. دو سالی در آنجا بود، اصلاحاتی انجام داد، سپس به استانداری خوزستان برگزیده شد و مدت هشت سال در آن استان، مامور خدمت بود.
  • سالور پس از استانداری خوزستان، کار حساسی قبول نکرد فقط در دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی و دانشکده‏ علوم سیاسی، اجتماعی به تدریس اشتغال داشت. مدتی هم در شرکت گاز از مدیران بود.

done in 0.0586 seconds