آخرین ویرایش : September 10, 2013

فاضل عباس حسین معلة

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


وی در رشته حقوق تحصیل کرده است.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۵۲م. تا ۱۹۵۴م. )


گرایشات


موسس

حزب استقلال عراق


او از موسسین حزب استقلال و اعضای برجسته این حزب در همایش اول آن در 19 آوریل 1946 بود.


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۹م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او از موسسین حزب امت سوسیال نیز بود که در سال 1949 تاسیس شد و ریاست شاخه نجف به معلة واگذار شد. او همچنین عضو کمیته عالی حزب نیز بود.


done in 0.052 seconds