آخرین ویرایش : September 3, 2013

عبدالله مسعود القرینی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


در دانشکده حقوق بغداد تحصیل کرده است.


گرایشات


عضو

حزب ملی عراق


وی در ابتدای فعالیت سیاسی اش به حزب ملی پیوست.

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۳۵م. )
در سال 1935 به حرکت کمونیستی پیوست و مسئولیت تشکیلات کمونیستی در دانشکده حقوق را بر عهده گرفت.
در سال 1941 به عنوان دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست انتخاب شد.

حزب اتحاد ملی عراق

( از ۱۹۴۶م. )
در سال 1946 به حزب اتحاد ملی عراق پیوست.


تاریخ تولد ۱۹۱۰م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

done in 0.0469 seconds