آخرین ویرایش : August 25, 2013

سیّد جواد ضیاء‏الدین میرزا ظهیرالاسلام

مناصب و مشاغل


نایب رئیس

آستان قدس رضوی

( تا ۱۳۰۰ه.ش. )
ظهیرالاسلام برای دوره ای نیابت تولیت آستان مقدسه رضوی را به عهده داشت اما به دستور احمدشاه در 20 خرداد 1300 ه.ش از این منصب خلع شد.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


ظهیرالاسلام نیز همچون برادر بزگترش سید ابوالقاسم، مخالف مشروطه بود. وی پس از نشستی که در باغشاه در 22 آبان 1287 ه.ش برگزار شد به همراه شیخ فضل الله نوری و برادرش سید ابوالقاسم امام جمعه، در عریضه ای از محمدعلی شاه خواستند از مشروطه صرف نظر کند. پس از تحرکات شاه مخلوع و برادرانش، در 1290 ه.ش به همراه عده ای دیگر از مخالفان مشروطه چون امین الدوله و مجد الدوله دستگیر شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

سید حسن امامی


سید جواد ظهیر الاسلام عموی حسن امامی بود.

مظفرالدین شاه قاجار


مظفرالدین شاه دایی ظهیرالاسلام بود.توضیحات بیشتر:
  • سید جواد پسر ضیاء السلطنه دختر ناصرالدین شاه بود. پس از فوت پدر، لقب ظهیر الاسلام گرفت. ظهیرالاسلام از مخالفان مشروطه بود.
  • ظهیر الاسلام در سال 1300 ه.ش به همراه گروهی دیگر به جرم طرح سوء قصد علیه سردار سپه و قوام السلطنه به زندان افتاد.
  • وجاهت شخصی و خانوادگی ظهیرالاسلام به حذف وی از صحنه سیاست کشور نیانجامید. ظهیرالاسلام عضو هیئتی بود که 18 آذرماه 1306 ه.ش به قم رفتند تا درباره قانون نظام وظیفه عمومی و پاره ای از مسائل با علما مذاکره کنند. عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد امامی امام جمعه وقت تهران نیز در این هیأت بودند.
  • ظهیر الاسلام در 1311 ه.ش در افتتاحیه مجلس نهم حاضر بود.
  • پس از فوت برادرش امام جمعه تهران در 1324 ه.ش محمدرضا شاه پهلوی به ظهیرالاسلام که نیابت تولیت مسجد سچهسالار را داشت، امام جمعه گی تهران را پیشنهاد نمود ولی او قبول نکرد.

done in 0.0481 seconds