آخرین ویرایش : August 20, 2013

غلام حسین­ خان غفاری صاحب اختیار

تاریخ تولد ۱۲۳۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات خود را در ادبیات فارسی و مقدمات عربی و حسن خط و انشاء رسائل و قواعد سخنوری نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. وی یکی از نویسندگان برجسته و خوش خط زمان خود محسوب می ­شد.
  • او در دربار ناصرالدین شاه با سمت پیشخدمتی شروع به کار کرد و به تدریج در زمان آن شاه به مشاغلی از جمله، ریاست تفنگ­داران شاهی، ریاست خلوت همایونی و منشی حضور شاه با القاب امین خلوت و وزیر مخصوص، نایل شد. او در اوائل سلطنت مظفرالدین شاه وزارت دربار و بعد وزارت عدلیه را داشت.
  • در زمان محمدعلی شاه دو نوبت حکومت فارس و یک نوبت حکومت کرمان و تهران را داشت و به لقب صاحب اختیار ملقب گردید. او از رجالی بود که با نزدیکی به محمدعلی شاه و دادن وعده ­های مسرت­بخش به شاه، دنبال این بود که اساس مشروطیت را بر هم بزند.
  • در سلطنت احمدشاه به ایالت خراسان مامور شد و در کابینه مستوفی­ الممالک سمت وزارت جنگ را داشت.
  • از سال 1334 به بعد رئیس دفتر مخصوص احمدشاه گردید و قریب ده سال در این سمت انجام وظیفه کرد.
  • غلامحسین غفاری از رجال ادیب و دانشمند محسوب می­ شد، غالب مورخین و تذکره ­نویسان از صاحب اختیار به نیکی یاد کرده ­اند.

done in 0.0471 seconds