آخرین ویرایش : August 16, 2013

عزت ­الله بیات

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


دوره چهاردهم و پانزدهم از شهر اراک

مجلس موسسان ایران

( ۱۳۲۸ه.ش. )
از اعضای اولیه مجلس موسسان بود که در تقسیم بندی اولیه اعضاء، جزو شعبه پنجم این مجلس قرار گرفت. این مجلس اختیارات محمدرضاشاه را افزایش داد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام مادربزرگ

ملک تاج نجم السلطنه


بیات نوه دختری نجم السلطنه بود.

دارای رابطه خانوادگی با

محمد مصدق


مصدق دایی و پدر همسر (ضیاء اشرف مصدق) عزت الله بیات بود.


عزت ­الله بیات

تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۸ه.ش.
محل سکونت منطقه اراک
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

عزت الله بیشتر عمر خود به اداره املاکش در اراک می ­پرداخت. پس از این­که برادرش سهام­ السلطان از نمایندگی مجلس کناره گرفت. وی دو دوره نماینده مردم اراک در مجلس بود که در این سمت فعالیت مهمی نداشت. وی پس از اتمام دوره نمایندگی­ اش به اراک بازگشت و مجددا به اداره املاک فراوانش در این شهر پرداخت. در سن 90 سالگی درگذشت.


done in 0.0554 seconds