آخرین ویرایش : August 16, 2013

عباسقلی خان سهم الملک اراکی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۲۹۴ه.ق. )
نماینده مردم اراک در دوره سوم مجلس. این دوره مجلس به دلیل ورود نیروهای روسیه، عثمانی و انگلیس به ایران در بحبوحه جنگ جهانی اول بیش از یکسال نپایید.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

مرتضی قلی خان نوری وکیل الملک


سهم الملک با دختر وکیل الملک و نجم السلطنه به نام شوکت السلطنه ازدواج کرد.

ملک تاج نجم السلطنه


سهم الملک اراکی داماد نجم السلطنه بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل سکونت منطقه اراک
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پدرش علینقی خان بیات ملقب به نظام لشکر و صمصام الملک از مالکان بزرگ اراک و سرکرده یکی از افواج نظامی آن روزگار بود.حاج­ عباسقلی علاوه بر داشتن اموال و املاک فراوان در شهر اراک، به امور سیاسی نیز می ­پرداخت. سال وفاتش مشخص نشد.


done in 0.049 seconds