آخرین ویرایش : July 27, 2013

علی خان والی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سنت پترزبورگ (لنینگراد)در سال 1271 ه.ق همراه پدرش به سن پترزبورگ رفت و در آنجا همراه تحصیلات عکاسی نیز فراگرفت.


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اردبیل

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۱۶ه.ق. )

در اواخر سال 1315 ه.ق، پس از شدت گرفتن اختلافات حیدری و نعمتی در اردبیل و شورش عمومی علیه نظام‌السلطنه حاکم شهر، باردیگر علی خان والی را به حکومت اردبیل فرستادند. وی در حل اختلافات توفیقی نیافت و میرزا علی اکبر از بزرگان نعمتی را دستگیر و به مراغه تبعید نمود. یک سال بعد که میرزا علی اکبر به اردبیل برگشت، خسرو خان یورتچی را علیه حاکم شورانید و او علی خان را در باغ داشکسن محاصره و پس از دستگیری همراه چند نفر از نیروهایش روانه تبریز نمود. علی خان در همان سال به بیماری سختی مبتلا شد و اردبیل را رها کرد.

منطقه اردبیل

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۸ه.ق. )

در مراجعت ناصرالدین شاه از سفر سوم فرنگستان، علی خان به پیشواز وی رفت و از جانب شاه به حکومت اردبیل منصوب شد. در سال ۱۳۰۸ قمری والی در حکومت اردبیل اختلافات جزئی با برخی بازاریان منجمله صنف دباغان در خصوص دستور بر انتقال محل کسب به خارج از شهر پیدا کرد.

منطقه ارومیه

( از ۱۳۰۲ه.ق. تا ۱۳۰۵ه.ق. )

در ربیع الاول 1302 ه.ق به دلیل وقوع اغتشاشات در مناطق ارومیه امیرنظام دوباره علیخان را به حکومت ارومیه منصوب کرد و علی‏خان توانست «حسو» را که به همراه نیروهایش قلعه جرمی را تصرف کرده بود، سرکوب و نظم را برقرار کند. علی‏خان پس از این شایستگی به موجب فرمانی از سوی دولت رسماً خطاب «جناب» یافت. والی دو سال و هشت ماه در حکومت ارومیه باقی ماند.

منطقه خوی

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۰۲ه.ق. )

علی خان والی به حکومت خوی و سلماس منصوب شد و در آنجا اقدامات عمرانی متعددی از جمله سنگفرش خیابان ها، تعمیر دارالحکومه و بازسازی بازار اصلی شهر را انجام داد. وی در آنجا گزارش‌هایی مصور از مقرّ حکومتی اش به حضور شاه می‌فرستاد و بر اثر این کوشش‌ها به دریافت دست خطی از شاه نائل گردید. او در سال 1302 ه.ق جمشید خان ماکویی را نایب حکومت خوی کرد و خود به شهر ارومیه رفت. سپس راهی تهران شد و در بازگشت به خوی قاسم، پسر۱۵ ساله ‏اش را همراه خود آورد و در عمارت دارالحکومه، مدرسه‌ای مخصوص او دایر کرد. اما چندی نگذشت که براثر تحریکاتی از حکومت خوی عزل شد و عمیدالدوله به جای او حاکم شد.

منطقه ارومیه

( از ۱۲۹۹ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )

علی خان به علت بیماری اعتمادالسلطنه، حاکم ارومیه، به حکومت آن سامان برقرارشد و تا آخرجمادی الاول ۱۳۰۰ هجری قمری در حکومت ارومیه باقی ماند.

منطقه مراغه

( از ۱۲۹۶ه.ق. تا ۱۲۹۷ه.ق. )

در سال ۱۲۹۶هجری قمری صاحب دیوان از حکومت آذربایجان معزول گردید و علی خان همراه گروهی با ولیعهد مأمور آذربایجان شد و در این مأموریت به حکومت مراغه منصوب گشت. او در شهر که عرصه دزدان شده بود، امنیت برقرار کرد. چند ماه از حکومت وی در مراغه نگذشته بود که غائله شیخ عبیدالله نهری پیش آمد. علی خان پس از رفع این غائله و مدت بیست ماه حکومت در مراغه، به تبریز رفت و در آنجا رسماً از حکومت مراغه استعفا نمود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان العلماسلطان العلما با آسیه خانم (احترام الشریعه) دختر علی خان ازدواج کرد.


علی خان والی

تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ق.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • علیخان در زمان حکومت پدرش محمد قاسم خان والی بر گیلان او را همراهی کرد. در سال 1285 ه.ق پدرش از حکومت گیلان معاف شد و علی خان والی به پیشخدمتی خاصّه دربار همایونی رسید و سال بعد در رکاب ناصرالدین شاه به زیارت عتبات عالیات رفت.
  • در سال 1288 ه.ق که قاسم خان والی از جانب ظل السلطان به پیشکاری حکومت فارس منصوب شد، علی خان پدر را همراهی نکرد و در تهران ماند.
  • از سال 1296 ه.ق  که به حکومت مراغه منصوب شد تا حدود 1316ه.ق مناصب متعددی در آذربایجان داشت، از جمله در 1298 ه.ق امیرنظام گروسی قصد سرکوبی اشرار سرحدات را داشت و برای اینکه در غیاب او در ولایات آذربایجان پیشامد ناگواری روی ندهد، مجلسی به نام مجلس دولتی آذربایجان از روسا وحکام ولایات پدید آورد و نظارت بر مجلس مزبور را به علی خان واگذار کرد.
  • در این مأموریت‌ها، وی مشاهدات و گزارش‌های خود به مرکز را همراه با عکس ضبط کرده است. آلبوم ارزشمندی شامل 1400 عکس از او باقی مانده که هم اکنون در اختیار دانشگاه هاروارد است.

done in 0.0594 seconds