آخرین ویرایش : December 14, 2011

محمد صالح قفتان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل آکادمی نظامی استانبول


مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

مجله زانستی (چاپ کردستان عراق)

( از ۱۹۳۷م. )
مدیر مسئول مجله زانستی در سلیمانیه

کارمند

روزنامه ژیان (چاپ کردستان عراق)

( از ۱۹۳۷م. )
سرپرست روزنامه ژیان


تاریخ تولد ۱۸۸۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۸م.
محل درگذشت منطقه اقلیم کردستان عراق
استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.05 seconds