آخرین ویرایش : July 20, 2013

شوکت ‌الملک جهانبانی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

وی در دوره های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مجلس شورای ملی، از طرف حزب ایران نوین نماینده تهران بود.

عضو

کانون بانوانمجلس سنای ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. )

در انتخابات دوره‏ى هفتم مجلس سنا كه در سال 1354 انجام گرفت به سناتوری انتخاب شد.


گرایشات


عضو

حزب ایران نوینبا تاسیس حزب ایران نوین، به آن حزب پیوست و ریاست شورای بانوان آن حزب را برعهده داشت.


شوکت ‌الملک جهانبانی

تاریخ تولد ۱۲۸۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در تهران تمام کرد و به برای مدتی به معلمی پرداخت.
  • در سال 1317 اقدام به تأسیس دبستانی به نام «ایران»، واقع در خیابان مولوی تهران کرد.
  • وی در جوانی با یکی از فرزندان ضیاءالدوله جهانبانی ازدواج کرد و صاحب یک دختر به نام ایران شد. 

done in 0.0692 seconds