آخرین ویرایش : July 19, 2013

بدرالملوک بامداد

تحصیلات


محل تحصیل

دانشسرای عالی تهران

( از ۱۳۱۴ه.ش. )

او در سال ۱۳۱۴ که دختران اجازه ورود به دانشگاه یافتند وارد دانشسرای عالی شد.

دانشگاه کلمبیا در نیویورکدر رشته آموزش و پرورش موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد شد. 


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشسرای عالی تهران

( از ۱۳۲۶ه.ش. )

عضو

همکاری با

رادیو ایراناو مشاور برنامه ای به نامه «راهنمای خانواده» در رادیو بود.


آثار


نویسنده

کتاب "زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید"

( از ۱۳۴۸ه.ش. )

این کتاب که در دو جلد تألیف شده است به شرح فعالیت ها و زندگی نامه برخی از زنان مبارز ایرانی در بازۀ زمانی میان انقلاب مشروطه و انقلاب سفید می پردازد. این کتاب در سال 2013 با عنوان From Darkness Into Light: Women's Emancipation in Iran در ایالات متحده آمریکا ترجمه و چاپ شد.


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • بدرالملوک با کمک معلمان سرخانه زبان فارسی و فرانسوی را آموخت و در حالی که برای روزنامه‌های مختلفی مقاله می‌نوشت در سال ۱۲۹۶ به دارالمعلمات رفت.
  • در سال ۱۳۰۴ دخترش پروین بامداد (که از شاعران دوران خود شد) به دنیا آمد اما یک سال بعد همسر بدرالملوک -سومین همسرش- درگذشت و او خود پروین را به تنهایی بزرگ کرد.
  • از او چندین اثر تألیفی در زمینۀ آموزش و پرورش دختران با عناوین خانه داری، اخلاق، تدبیر منزل و دستور بچه داری و ... به جا مانده است.

done in 0.051 seconds