آخرین ویرایش : December 13, 2011

محمد جافی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۲۸م. )
نماينده اربيل در مجلس نواب عراق يا پارلمان اول اين كشور.


محل تولد استان کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی در سال 1930 نامه ای در خصوص بهبود وضعیت کردها تنظیم و پس از امضا با دیگر نمایندگان کرد برای پیگیری به مقامات دولتی ارجاع نمود.


done in 0.0487 seconds