آخرین ویرایش : July 13, 2013

مهرانگیز ملاح

آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام مادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۳۰۲ه.ش.
محل تولد منطقه استرآباد

در روستای نوکنده، حوالی بندگز

ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

سال ها پس از مرگ خدیجه افضل وزیری، دخترش خانم مهرانگیز وزیری (ملاح) خاطرات شفاهی مادرش را که روی یک نوار کاست ضبط شده بود تدوین و بازنویسی کرد و برای چاپ به آمریکا فرستاد. این خاطرات همراه با مقالات بی بی خانم استرآبادی و مقالات خانم خدیجه افضل وزیری به کوشش خانم دکتر افسانه نجم آبادی و آقای محمد توکلی طرقی در سال1375در شیکاگوی آمریکا به طبع رسید.

خدیجه افضل وزیری در سال1351خاطرات شفاهیش را از مادر بزرگش ملاباجی خدیجه، ملاباجی شکوه السلطنه همسر ناصرالدین شاه و مادر مظفرالدین شاه قاجار، مادرش بی بی خانم استرآبادی و شرح زندگی پر فراز و نشیب خودش را برای پسرش حسین علی ملاح روی یک نوار کاست روایت کرده بود.


done in 0.0473 seconds