آخرین ویرایش : July 1, 2013

میرزا احمد خان ساعد الملک

مناصب و مشاغل


سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار


ریاست قشون آذربایجان از 1277 ه.ق تا 1280 ه.ق


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

عزیز خان مکری


عزیزخان مکری شوهر خواهر و حامی میرزا احمد خان بود.

مظفرالدین شاه قاجار


مظفرالدین میرزا با تاج الملوک (دختر عزت الدوله و امیرکبیر) خواهر ناتنی احمد میرزا ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۵۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۵ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کربلا

توضیحات بیشتر:

میرزا احمد خان تنها پسر امیرکبیر حاصل ازدواج میرزا محمد تقی با دخترعمویش بود. او را امیرزاده می نامیدند و هنگام قتل پدرش چهارده سال داشت. وارد خدمت نظام شد و در سال 1258 ه.ق با درجه سرتیپی به ساعد الملک ملقب شد. در سال 1277 ه.ق که مظفرالدین میرزا ولایتعهد به پیشکاری عزیز خان مکری سردارکل به  تبریز امد چون عزیزخان شوهر خواهر او بود، به مقام ریاست قشون اذربایجان منصوب شد. میرزا احمد خان بین سنوات 1280 ه.ق تا 1285 ه.ق در گذشت و در کربلا در رواق حرم امام حسین علیه السلام در مقبره ی پدرش به خاک سپرده شد.

 


done in 0.0507 seconds