آخرین ویرایش : June 24, 2013

احمد شفیق

روابط خانوادگی


نام همسر

اشرف پهلوی

( از ۱۳۲۲ه.ش. تا ۱۳۳۰ه.ش. )
در بهمن 1320 كه فوزيه همسر اول محمدرضاشاه به حالت قهر عازم مصر شد، اشرف به درخواست برادرش با فوزيه همسفر شد. اشرف در سفر به مصر عاشق يك كارمند اداره بيمه به نام احمد شفيق شد و او را به تهران آورد و در اسفند 1322 رسماً با وي ازدواج كرد. شهریار و آزاده شفیق حاصل این ازدواج هستند.

نام پسر

نام دختر


احمد شفیق

محل سکونت شهر تهران
محل تولد شهر قاهره
ملیت کشور ایران
مصری الاصل بود اما پس از ازدواج با اشرف پهلوی در اسفند 1322 به اصرار همسرش، ملیت ایرانی پذیرفت.

توضیحات بیشتر:

احمد شفیق پسر شفیق پاشا رئیس دفتر خدیو عباس حلمی بود، که بعد از انتخاب ملک فؤاد به سلطنت، از مصر تبعید و مقیم اروپا شد. ازدواج اشرف پهلوی با احمد شفیق در سال 1322 صورت گرفت. اما این ازدواج نیز از آسیب زوال در امان نماند و آنها در سال 1329، یعنی نه سال پیش از طلاق رسمی با توافق دوجانبه از هم جدا شدند. احمد شفیق در سال 1355 بر اثر بیماری سرطان درگذشت و فرزندان او شهریار و آزاده، نام خانوادگی شفیق را برگزیدند.


done in 0.0531 seconds