آخرین ویرایش : May 25, 2012

اسماعیل بیگ رواندزی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۲۵م. )
بعد از برپایی دولت عراق در انتخابات 1925 به عنوان نماینده اربیل وارد پارلمان عراق یا مجلس نواب آن می شود. در انتخابات 1928 یک بار دیگر نماینده منطقه کرد نشین شد.


تاریخ تولد ۱۸۹۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۳م.
محل تولد شهر ورتی رواندز
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • در کتاب اعلام کرد از جمال بابا، سال تولدش 1895 نوشته شده است.
  • پسر سعید بگ ، نوه عبدالله مخلص و نتیجه رسول آقا. از بگ زاده های پاشای بزرگ. (رسول آقا برادر محمد پاشا میر سوران است که در سال 1920 بعد از ورود انگلیسی ها به عراق حاکم رواندز می شود.)
  •  به دلیل مواضعی که نسبت به جنبش بارزانی از خود نشان داد مورد ظن حکومت مرکزی بغداد قرار گرفت. در سال 1933 در نزدیکی خلیفان ترور شده.
  • وی مخالف سربازگیری اجباری ملی بود.
  • عده ای می گویند خبر مرگ وی باعث خوشحالی پادشاه عراق شد. 

done in 0.0463 seconds