آخرین ویرایش : June 18, 2013

امام قلی خان حاجی ایلخانی

مناصب و مشاغل


ایل بیگ

ایل بختیاری


وی از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۵ در این مقام باقی‌ماند. در این سال، از این مقام برکنار شد و رضاقلی خان، برادر کوچکتر وی، به مقام ایلخانی رسید. امامقلی خان، در سال ۱۳۰۷ و با قدرت گرفتن دوباره ظل السلطان، بار دیگر به ریاست ایل بختیاری رسید و تا سال ۱۳۰۹ حاکم مطلق، بر ایل بختیاری بود.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

اسفندیار خان ایلخانی


امامقلی خان عموی اسفندیار خان بود.


امام قلی خان حاجی ایلخانی

تاریخ تولد ۱۲۴۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

امامقلی خان پسر دوم جعفر قلی خان دورکی و برادر حسینقلی خان ایلخانی است. پس از قتل حسینقلی خان ایلخانی به دست ظل السلطان، اختلاف و دو دستگی در میان خانواده‌های سه پسر جعفرقلی خان شدت گرفت، در چنین موقعیتی، امامقلی خان به کمک خانواده ایل بیگی(رضاقلی)، ایلخان بختیاری شد. وی مردی مهربان و خوش اخلاق بوده و در دوره ریاست خود، خدمات زیادی برای ایل بختیاری انجام داد. امامقلی خان، در سال ۱۳۱۷ هجری قمری، بدرود حیات گفت و در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری و در جوار امامزاده حمزه، به خاک سپرده شد.


done in 0.0555 seconds