آخرین ویرایش : June 18, 2013

یوسف خان امیر مجاهد

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

فتح تهران

( ۱۲۸۸ه.ش. )
هنگام به توپ بستن مجلس شورای ملی و دستگیری مشروطه خواهان، یوسف خان به همراه سردار اسعد، در پاریس حضور داشت. پس از آنکه سردار اسعد متقاعد گشته بود که عملأ وارد درگیری بر علیه محمدعلی شاه گردد، ابتدا در سال 1287 ه. ش یوسف خان امیر مجاهد را برای چند منظور، به ایران فرستاد. یوسف خان ابتدا به بختیاری رفته و به درخواست علیقلی خان، موضوع فتح اصفهان و تهران را با برادران و عموزاده‌های خویش مطرح نمود و بمنظور رفع کدورت با عموزاده‌ها، یعنی ضرغام السلطنه و سلطان محمد خان سردار اشجع و غلامحسین خان سالار محتشم پیمان نامه‌ای نوشتند.
امیر مجاهد شروع به جمع آوری نیرو و قشون نمود و تا زمان ورود سردار اسعد به بختیاری، تعداد هفتصد سوار زبده بختیاری، مهیا نمود. در زمان فتح تهران بدست مجاهدین و سواران بختیاری، یوسف خان امیر مجاهد نیز در اردوی سردار اسعد حضور داشت و یکی از فرمانده‌های قشون بختیاری بود. زمانی که کلنل لیاخوف توسط سواران بختیاری، در تهران دستگیر شد، سپهدار تنکابنی و سردار اسعد، حفاظت از وی را، به یوسف خان سپردند، که در صورت حمله مشروطه خواهان، بمنظور کشتن لیاخوف، از جان وی حفاظت نماید.

قیام سعادت

( ۱۳۰۳ه.ش. )
در این قیام، خوانین بختیاری و شیخ خزعل هم پیمان شدند، که در مقابل برنامه ایجاد تمرکر رضاخان، ایستادگی کنند. امیر مجاهد، به نمایندگی از طرف خوانین بختیاری انتخاب شد و به همین منظور، شیخ خزعل، با همکاری یوسف خان امیر مجاهد، کمیته‌ای به نام قیام سعادت تشکیل دادند و در دو جبهه، به مبارزه با حکومت رضاخان پرداختند. زمانی که خبر تسلیم شدن شیخ خزعل را به یوسف خان دادند، او نیز عقب نشینی کرد و مدتی در کوهستان­ های بختیاری متواری بود، ولی در نهایت خود را تسلیم حکومت مرکزی کرد و به زندان رفت. وی مدتی در زندان رضاخان به سر برد. سرانجام با وساطت نزدیکان، یوسف خان از زندان آزاد گشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

جعفر قلی خان بختیاری سردار اسعد (سوم)


یوسف خان عموی جعفرقلی خان بود.


یوسف خان امیر مجاهد

تاریخ تولد ۱۲۴۹ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • یوسف خان امیر مجاهد، پسر ششم حسین­قلی خان ایلخانی و برادر کوچکتر علیقلی خان سردار اسعد بود. یوسف خان، در سال 1287 ه.ق در چهارمحال و بختیاری متولد شد. به خواست برادرش وارد اردوی مشروطه خواهان شد و برای مقابله با محمدعلی شاه جنگید.

done in 0.053 seconds