آخرین ویرایش : June 18, 2013

خلیل اسفندیاری بختیاری

مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در سوئیس

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۳۹ه.ش. )

وزیر مختار

سفارت ایران در آلمان

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام دختر

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی خان بختیاری سردار اسعد (دوم)


سردار اسعد دوم عموی خلیل اسفندیاری بود.

نجفقلی خان صمصام السلطنه


صمصام السلطنه عموی خلیل اسفندیاری بود.

محمد رضا شاه پهلوی


محمدرضا شاه پهلوی با دختر خلیل اسفندیاری ازدواج کرد.


خلیل اسفندیاری بختیاری

تاریخ تولد ۱۲۸۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۰ه.ش.
محل درگذشت شهر مونیخ
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

اسفندیاری در سال ۱۳۰۲ در دانشگاه برلین و در رشته حقوق و اقتصاد سیاسی، شروع به تحصیل نمود. در سال ۱۳۰۳ زمانی که در آلمان در حال تحصیل بود، با اوا کارل ازدواج کرد. اسفندیاری، پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و به اصفهان رفت، در هفتمین سال ازدواجشان، اولین فرزندشان، ثریا به دنیا آمد.وضعیت نامطلوب بهداشتی در ایران و شیوع آبله، آنها را بر آن داشت، تا برای دوری از خطر بیماری، رهسپار برلین شوند.

چهار سال بعد، مجدداً به اصفهان رفتند و در این مدت صاحب پسری شدند، که نامش را بیژن نهادند.در فروردین ۱۳۲۵، خانواده بختیاری به سوئیس مهاجرت کردند و در شهر زوریخ ساکن شدند.

پس از ازدواج دخنرش ثریا با محمدرضا شاه در 1330 ه.ش به خدمت وزارت امور خارجه وارد شد و حکم سفارت ایران در آلمان را گرفت و به آن کشور سفر کرد. بعد از طلاق دخترش همچنان با عنوان تشریفاتی مشاور عالی اقتصادی سفیر در کلن باقی ماند تا به دلیل مصونیت دیپلماتیک از پرداخت مالیات معاف باشد.


done in 0.0709 seconds