آخرین ویرایش : June 15, 2013

میرزا ابوطالب زنجانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


در 1278 ه.ق به نجف رفت و در درس مرتضی انصاری و شیخ راضی شرکت کرد. او از برجسته‌ترین شاگردان سید حسین کوه‌کمری تبریزی بود، چهارسال از درس کوه‏ کمری بهره ‏برد و از او اجازهٔ اجتهاد گرفت.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


جایگاه علمی و تبحر او در شاخه‏ های متفاوت علوم دینی، سبب شد در اندک مدتی در زمرهٔ علمای مشهور تهران درآید. او بیش‏تر وقت خود را به تألیف کتاب و تدریس گذراند.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


زنجانی در دورهٔ مشروطه، به صف سلطنت‏ طلبان پیوست و از عین‌الدوله حمایت کرد. در دوران استبداد صغیر نیز همراه شیخ فضل الله نوری با مجلس مخالفت کرد و محمد علی شاه با استخارهٔ او مجلس را به توپ بست.


تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۹/۰۳/۱۵ه.ق.
محل تولد شهر زنجان
محل درگذشت شهر تهران
مدفن حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
کنار قبر شیخ بهایی

توضیحات بیشتر:
  • زنجانی از آغاز سکونت در تهران رفته ‏رفته با دربار قاجار ارتباط پیدا کرد، تا جایی که مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه برای استخاره به او مراجعه می ‏کردند. محمدعلی شاه در استبداد صغیر، مجلس شورای ملی را با استخارهٔ او به توپ بست.

done in 0.0475 seconds